กินดีอร่อยไร้สารครัวไทย & ฟาร์มช็อป
Gin-D Organic Kitchen & Farm Shop
ร้านอาหาร กินดี
ครัวไทยวัตถุดิบแนวทาง Organic ปลอดภัย ไร้สาร
กินดี ฟาร์มช็อป
อาหารสะอาดปลอดภัยไร้สาร

วิถีธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย ไร้สาร เกษตรอินทรีย์

ที่ กินดีอร่อยไร้สาร เรารวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศไทย ที่ให้ความสําคัญกับการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ด้วยวิถีตามธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ยากําจัดศัตรูพืช และ สารฮอร์โมนในการเลี้ยงสัตว์ วัตถุดิบที่เราใช้ ได้การรับรองตามมาตรเกษตรอินทรีย์

เลือกกินดี อร่อยไร้สาร คุณมั่นใจได้

เราใส่ใจกับมาตรฐาน ความโปร่งใส ต่อผลิตภัณฑ์ ผลผลิตการเกษตรทั้งหมดของเรานั้นผ่านการคัดกรองอย่างละเอียดจากการคัดเลือกฟาร์มพันธมิตร (Partner Farm)ของเรา เราเลือกฟาร์มที่มีคุณภาพ เพาะปลูกโดยการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ได้การรับรองจากมาตรฐานหน่วยงานสากล 

เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด วัตถุดิบ แหล่งที่มา หรือฟาร์มที่ปลูก เราสามารถตอบได้อย่างเต็มที่ว่า เราคือร้านอาหารไทย หัวใจเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยอย่างแท้จริง

ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ ( Organic )

การทำการเกษตรอินทรีย์ ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ทั้งด้านอาหาร และส่งผลดีแก่ผู้ปลูก 

กินดี อร่อยไร้สาร ภูมิใจที่จะเล่าถึง ร้านอาหารไทย หัวใจเกษตรอินทรีย์ อยากส่งมอบสิ่งดีๆสู่ลูกค้าของเรา

การเลี้ยง หมู เลี้ยงไก่ ปลอดภัยไร้สาร

เราใช้เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่เปิดแบบแนวทาง free range และไม่มีการใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ไม่ใช้สารการเก็บรักษาใดๆ ทําให้ หมู ไก่ และไข่ไก่ ของ กินดี อร่อยไร้สาร ปลอดภัย

ผักและเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ส่งถึงบ้าน

เราพร้อมที่จะส่งมอบ วัตถุดิบ ปลอดภัย ให้ถึงมือผู้บริโภค

มาตรฐานรับรอง