นํ้าตาลปี๊บอินทรีย์ ทับสะแก (F004)

นํ้าตาลปี๊บอินทรีย์ ทับสะแก (F004)

สวนมะพร้าวของชาวบ้านทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลูกมะพร้าวแนวทางเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ติดริมทะเล ซึ่งกลุ่มชาวบ้านสวนพันธมิตรของ "กินดีอร่อยไร้สาร" ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆในสวนเลยแต่ใช้การไถกลบวัชพืชแทน

มะพร้าวอินทรีย์ที่มีอายุเหมาะกับการแปรรูป จะถูกเก็บแล้วนำผ่านการแปรรูปตามกรรมวิธีดั้งเดิม มีการผลิตสดใหม่ เพื่อให้ได้คุณภาพ น้ำตาลปี๊บที่ได้หอมละมุน รสกลมกล่อม เหมาะนำไปปรุงอาหาร และ ขนม 

ชิมรสชาติอาหารและขนมที่ปรุงจากน้ำตาลปี๊บทับสะแกได้ที่ ร้านอาหารกินดีอร่อยไร้สาร หรือสามารถรับกลับที่บ้านโดยการ ช็อปออนไลน์ส่งทั่วไทย