ฟาร์มป้าสมนึก (F003)

ฟาร์มป้าสมนึก (F003)

ฟาร์มป้าสมนึกอยู่ที่จัดหวัดยโสธร ป้า ครัวขครัวพี่น้อง และเพื่อนๆในหมู่บ้านยึดแนวทางการปปลูกข้าวแบบอินทรีย์ จนได้รับใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ IFOAM จาก สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

แน่นอนว่าข้าวจากยโสธรนั้นขึ้นชื่อเรื่องความหวานอร่อยกว่าข้าวที่อื่นๆ  แต่พันธุ์ข้าวจากนาของป้าสมนึกหอมเป็นพิเศษ ใครได้ลองทางก็ต้องบอกว่าข้าวที่ป้าปลูกนั้นอร่อยหอมสุดยอดนอกจากข้าวอินทรีย์แล้วป้าสมนึกยังปลูกพืชผลอินทรีย์อื่นๆ เช่นฟักทอง หอมแดง กระเทียม

รับประทานข้าวของป้าสมนึกได้ที่ ร้านอาหารกินดีอร่อยไร้สาร หรือสามารถรับกลับที่บ้านโดยการ ช็อปออนไลน์ส่งทั่วไทย