ฟาร์มลุงยิ้ม (F001)

ฟาร์มลุงยิ้ม (F001)

ฟาร์มลุงยิ้มอยู่ที่จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ 12 ไร่ ลุงยิ้มปลูกผักออร์แกนิค ทําการเกษตรวิถีอินทรีย์มาเป็นเวลายาวนาน ลุงยิ้มและครอบครัวพี่น้องทั้งหมด 7 ครอบครัวร่วมแรงกันปลูกพืชผลเกษตรเอินทรีย์ด้วยกัน ฟาร์มของลุงยิ้มได้ใบรับรองเกษตรอินทรีย์ "ออแกนิคไทยแลนด์" จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งขั้นตอนตรวจสอบในการขอใบรับรองต้องใช้เวลากว่า 3 ปี

ผักที่ลุงยิ้มปลุกมีผักสวนครัวเช่น

  • ฟักทอง
  • มะละกอ
  • คะน้า
  • มะเขือ
  • พริก
  • กระเพรา

ผักอินทรีย์ของคุณลุงและครอบครัวทั้ง 7 ครอบครัว เป็นผักที่ไม่ใช้เคมีในทุกขั้นตอนการปลูก ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาเคมีฆ่าแมลง ไม่ใช้ยาเคมีฆ่าหญ้า- เมล็ดพันธุ์ OP : คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาการเคลือบสารเคมี และไม่เป็น พืช GMO

  • ปุ๋ยอินทรีย์ : ใช้เพียงมูลสัตว์ และ พืชผักสมุนไรพอินทรีย์ในพื้นที่ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ
  • ปราบศัตรูพืช : ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้พืชและสมุนไพรที่เหมาะสมกับ สัตรูพืช หรือ โรคพืช นอกจากนนนี้ยังมีการใช้วิธีการปลูกพืชผสมเพื่อให้ระบบนิเวศน์ในสวนเกือนหนุน และช่วยลดแมลงที่นำโรคมาสู่ผัก แทนการใช้เคมี

รับประทานผักลุงยิ้มได้ที่ ร้านอาหารกินดีอร่อยไร้สาร หรือสามารถรับกลับที่บ้านโดยการ ช็อปออนไลน์ส่งทั่วไทย