สวนผลไม้พี่ณี (F006)

สวนผลไม้พี่ณี (F006)

สวนผลไม้ของพี่ณีตั้งอยู่อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และอยู่ใกล้กับหน่วยจัดการต้นน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เดิมทีครอบครัวของพี่ณีปลูกมันสัมปะหลังและใช้ปุ๋ยเคมีกับยาเคมีเป็นหลัก จนคุณแม่ของพี่ณีเริ่มมีปัญหาสุขภาพ จึงเริ่มตระหนักถึงผลเสียของสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่นั้นครอบครัวของพี่ณีก็ทำการเกษตรแนวทางเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอด 

ผลผลิตจากสวนของพี่ณีมีตั้งแต่พวกผลไม้ เช่น เงาะ ลองกอง มังคุด ส่วนผักสวนครัวและสมุนไพรก็มี ขิง ข่า ขมิ้น เป็นต้น

รับประทานผักและผลไม้จากสวนพี่ณี ได้ที่ ร้านอาหารกินดีอร่อยไร้สาร หรือสามารถรับกลับที่บ้านโดยการ ช็อปออนไลน์ส่งทั่วไทย