ข้าวออร์แกนิค จังหวัดโยศธร

ข้าวออร์แกนิค จังหวัดโยศธร

ข้าวเป็นอาหารสําคัญที่สุดสําหรับคนไทย การได้กินข้าวแล้วทําให้อิ่มท้องอิ่มใจ เพราะฉะนั้นทางร้านกินดีอร่อยไร้สารจึงได้ตั้งใจคัดสรรค์หาข้าวออร์แกนิคที่มีความหอมหวานและอร่อย ทั้งข้าวสารและข้าวเหนียวปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดโยสธร จังหวัดโยสธรเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการปลูกข้าวได้ดี เพราะว่ามีส่วนผสมของหน้าฝนและหน้าร้อนที่พอดี ช่วยให้ข้าวมีความหวานมากกว่าปกติ นอกจากนี้ดินอินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์ช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตแข็งแรง

เราจัดจําหน่ายข้าวห้าชนิดจากไร่นาโยสธร ดังนี้

  • ข้าวหอมมะลิ
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเหนียวดํา
  • ข้าวเหนียวขาว

สนใจรับประทานข้าวออร์แกนิคจากโยสธรก็สามารถมาพบเราได้ที่ ร้านอาหาร หรือสามารถสนับสนุนชาวนาออร์แกนิคโยศธร โดยการช็อปข้าวออร์แกนนิคจาก ออนไลน์ฟาร์มช็อป จะได้หุงข้าวออร์แกนิครับประทานสําหรับคุณและครอบครัว หายห่วงเรื่องสารเคมีและสุขภาพ