วิสาหกิจชุมชน ประมงพื้นบ้าน

วิสาหกิจชุมชน ประมงพื้นบ้าน

วิสหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านเป็นการทําประมงแบบยั่งยืนรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คําว่าประมงพื้นบ้านนั้นได้รับพระราชบัญญัติ หมายถึงการทําประมงค์ด้วยวิถีเครื่องมือแบบชาวบ้าน จะใช้เรือประมงขนาดเล็ก ไม่ใช้ใหญ่ซึ่งจะต้องเรียกว่าประมงพานิชย์ ซึ่งเรือประมงพานิชย์จะมีนํ้าหนัก 10 ตันขึ้นไป

ประมงพื้นบ้านจะใช้เรือเล็ก และใช้แหหรือเบ็ดง่ายๆ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางทะเลหรือการจับปลาปริมาณมากเกินไป โดยปกติประมงพื้นบ้านจะจับปริมาณอาหารทะเลได้เพียงสิบเปอร์เซ็นต์ของประมงพานิชย์ ประมงพื้นบ้านนั้นเป็นการประมงเพื่อยังชีพหาอาหารสร้างรายได้ และช่วก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น

ประมงพื้นบ้านที่เราใช้มาจากฟาร์มพันธมิตรที่บางปะกง ชาวประมงจะจับกุ้ง ปู ปลา ในจํานวนตามที่เราสั่ง และแช่นํ้าแข็งทันที และขึ้นรถวิ่งตรงมาที่ร้านกินดีอร่อยไร้สาร ทําให้อาหารทะเลคงความสดได้ดี

นอกจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน ประมงพื้นบ้านยังเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านชุมชนแข็งแกร่ง มีความสดใหม่ และไม่มีสารเคมีเช่นฟอร์มมาลีน ไม่มีการใช้ยาในบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ให้อาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง สบายใจได้กับการรับประทานอาหารทะเลจากวิสหากิขชุมชนประมงพื้นบ้านจากปางปะกง

สนใจรับประทานอาหารทะเลประมงพื้นบ้าน ได้ที่ ร้านอาหารกินดีอร่อยไร้สาร หรือไม่ก็ซื้อกลับบ้านสําหรับคุณและครอบครัวได้ที่ ออนไลน์ฟาร์มช็อป