เครื่องปรุงไร้สาร

เครื่องปรุงไร้สาร

ที่ร้านกินดีอร่อยไร้สารเราคัดเลือกวัตถุดิบที่ไร้สาร ที่กินแล้วดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นผักไร้สาาร เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัวไร้สาร ไข่ออร์แกนิค และรวมไปถึงเครื่องปรุงต่างๆที่ไร้สารหรือเป็นเครื่องปรุงออร์แกนิคเช่น นํ้าปลา นํ้าตาลทราย นํ้าตาลปี้บเป็นต้น แม้แต่เครื่องแกงของเรานั้นก็ทําเองทั้งหมดจากวัตถุดิบออร์แกนิค

หมวดหมู่วัตถุดิบไร้สาร แนวทางเกษตรอินทรีย์

  • ผักและพืชผลอินทรีย์
  • เนื้อสัตว์ - หมู ไก่ วัว ไร้สาาร
  • เครื่องปรุงไร้สาร

ผักอินทรีย์

เช่นผลผลิตแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเช่นยาฆ่าศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ในการเพาะปลูก ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยให้ทานแล้วดีต่อสุขภาพไม่มีสารพิษตกค้าง นอกจากนี้เกษตรอินทรีย์ใช้วิถีเกษตรตามธรรมชาติ ใช้ขี้วัว ใช้เศษอาหาร ใช้นํ้าหมักจุลินทรีย์ และระบบนิเวศในดินที่สมบูรณ์เพื่อให้ต้นพืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผักอินทรีย์ของเรา

เนื้อสัตว์ไร้สาร

เนื้อสัตว์ที่เราใช้จะไม่ได้เป็นการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วไป แต่จะเป้นฟาร์มที่มีขนาดเล็ก มีการเลี้ยงวิถีที่ไกล้เคียงธรรม ทําให้สัตว์ที่เลี้ยงไม่แออัด อารมณ์ดี มีสุขลักษณ์อนามัยที่ดี เพราะฉะนั้นสัตว์จะแข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรค เนื้อสัตว์ของเราไม่ว่าจะเป็น หมู ไก่ หรือวัว จะไม่มีการใช้ยากฏิชีวนะ ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ของเรา

เครื่องปรุงไร้สาร

เครื่องปรุงที่เราใช้ทั้งหมดผ่านการคัดเลือกว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีและไร้สารปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เช่น