งานเปิดฟาร์ม Farmily Farm - ฟาร์มไร้สาร ณ คลองดินดํา เขาใหญ่

งานเปิดฟาร์ม Farmily Farm - ฟาร์มไร้สาร ณ คลองดินดํา เขาใหญ่

…………………………………………………………
“Knowledge Farm : ฟาร์มรู้สู่สังคม”
…………………………………………………………
ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยมีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมากมาย น่าเสียดายว่า ที่ผ่านมา “ความรู้ได้แต่อยู่บนหิ้ง” เพราะงานวิจัยชั้นเยี่ยมจำนวนไม่น้อย เมื่อเสร็จแล้วกลับถูกกองไว้ในห้องสมุด เข้าไม่ถึงผู้คนในวงกว้าง

แต่จะเป็นอย่างไร ถ้ามีคนเอาความรู้มาปรุงรสให้อร่อย ย่อยง่าย มีสไตล์ แต่ยังคงครบถ้วนไปด้วยแก่นความรู้ คุณค่า และสาระ ที่สกัดออกมาจากงานวิจัยฉบับเต็ม

เตรียมพบกับ เว็บไซต์ “Knowledge Farm : ฟาร์มรู้สู่สังคม” เว็บไซต์สื่อสารความรู้ในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศรูปแบบใหม่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รอติดตามไปพร้อมกัน 16 พฤศจิกายน 2559
…………………………………………………………..

ขอเชิญผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เข้าร่วมงานเปิดตัว “Knowledge Farm : ฟาร์มรู้สู่สังคม” เว็บไซต์ความรู้อ่านสนุก ดึงงานวิจัยจากหิ้งตรงสู่สังคมด้วยสื่อสร้างสรรค์หลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พบกับวงเสวนา “เมื่อ สกว. เปิดฟาร์มรู้สู่สาธารณะ” โดย
– ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.
– รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว.
– ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสกว.

ดำเนินรายการโดย คุณภัทชา ด้วงกลัด บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด

ต่อด้วย

Knowledge Farm Talk #1 : “อนาคตสังคมไทยบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ล้อมวงคุยฟาร์มรู้ครั้งที่ 1 เล่าเรื่องผลงานวิจัยใหม่ของ สกว. ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การปฏิรูปการเรียนรู้ และความมั่นคงทางอาหาร โดยทีมนักวิจัย สกว.
– รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
– รศ.ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์