เนื้อสัตว์ไร้สาร

เนื้อสัตว์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็น เนื้อไก่ เนื้อหมู และเนื้อวัว เป็นเนื้อสัตว์ไร้สาร ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และไม่ใช้ฮอร์โมน
4 results