ปลากระพงทอดนํ้าปลา

ปลากะพงทอดนํ้าปลาไร้สาร

ปลากะพงทอดนํ้าปลาไร้สาร ขอแนะนําถึงความอร่อยของปลากะพงสดๆ ทอดกรอบๆพร้อมกับหอมแดง พริกแห้ง และใบมะกรูด ทําให้กลิ่นสมุนไพรหอมอบอวล ราดด้วยนํ้าปลาออร์แกนิค แล้วสุดท้ายทานพร้อมซอสเสาวรสเปรี้ยวอมหวาน รับประทานได้ที่ร้านกินดีอร่อยไร้สาร

ปลากระพง USDA Organic
หอมแดง PGS Organic
พริกแห้งจินดา PGS Organic
ใบมะกรูด PGS Organic
นํ้าปลา PGS Organic
นํ้าตาลทรายแดง USDA Organic
นํ้ามัน Canola Oil
นํ้าจิ้มเสาวรส วิสาหกิจชุมชนวังนํ้าเขียว