ปลาหมึกทอดโรสแมรี่

 วัตถุดิบและเครื่องปรุง

ปลาหมึกกล้วย วิสาหกิจชุมชน ประมงพื้นบ้าน
ปูแป้น วิสาหกิจชุมชน ประมงพื้นบ้าน
พริกไทยขาว IFOAM Organic
น้ำมันดอกคาโนล่า
เกลือหิมาลัย