ส้มตําไทยไร้สาร

 

ส้มตําไทยไร้สาร มีทั้งความแซ็บ และปลอดภัย

รู้ไหมว่ามะละกอเป็นพืชที่ปลูกแบบไร้สารหรือเกษตรอินทรีย์ได้ยากมากเพราะมีศัตรูพืชมาก โดยเฉพาะเมื่อปลูกเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นในการปลูกมะละกอแบบอินทรีย์จะมักปลูกแบบหัวไร่ปลายนา ในแปลงเล็กๆพื้นที่ไม่มาก ก็จะช่วยให้มีศัตรูพืชน้อยลง

วัตถุดิบและเครื่องปรุง
 มะละกอ  PGS Organic
กระเทียม IFOAM Organic
พริกแดงจินดา Organic Thailand
มะเขือเทศสีดา Organic Thailand
ถั่วฝักยาว Organic Thailand
Organic Thailand
กุ้งแห้ง วิสาหกิจชุมชน ประมงพื้นบ้าน
มะนาว Organic Thailand
PGS Organic
IFOAM Organic
USDA Organic
กลุ่มชาวบ้านทับสะแก