แหนมซี่โครงทอดไร้สาร

แหนมซี่โครงทอดไร้สาร

ซี่โครงหมู หมูหลุม G-Pork
ข้าวเหนียว Organic Thailand
กระเทียม IFOAM Organic
ต้นหอม IFOAM Organic
เกลือ Himalayan
นํ้าตาล USDA Organic
นํ้ามัน PGS Organic