ไก่ย่างไร้สาร

ไก่ย่างไร้สารสุดพิเศษที่ใช้เนื้อไก่อารมณ์ดี KKU1 และเครื่องหมักไก่ย่างที่ใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด

สะโพกไก่ติดน่อง ไก่อารมณ์ดี KKU1
กระเทียม Organic Thailand
หอมแดง IFOAM Organic
ขิงแก่ Organic Thailand
นม Organic Thailand
นํ้าตาลปี้บ กลุ่มชาวบ้านทับสะแก
นํ้าปลา PGS Organic
ขมิ้น Organic Thailand
รากผักชี Organic Thailand
นํ้าจิ้มแจ่ว Gin-D Organic
นํ้าจิ้มไก่ Gin-D Organic