กระเทียม Garlic

0.2 kg
60.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F00ุ
จังหวัด : ยโสธร
มาตรฐานฟาร์ม: IFOAM Organic

กระเทียมนี้มาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐานรับรอง IFOAM ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก ใช้โดยนานาชาติ