กะทิ Merito Coconut Milk

0.27 kg
45.00 ฿
กะทิ ออร์แกนิครายแรกของประเทศไทย 
ผู้ปลูก ผลิต จำหน่ายและส่งออกกะทิอินทรีย์เจ้าแรกของไทย ผลิตกะทิอินทรีย์สำเร็จรูปบรรจุกระป๋องยี่ห้อ “เมอริโต้” จากมะพร้าวอินทรีย์ที่ปลูกในพื้นที่กว่า 2 พันไร่ของสวนมะพร้าวเมอริโต้ ในตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี