กะปิ อุ่นไอดิน Shrimp Paste

350.0 kg
130.00 ฿

ฟาร์ม : อุ่นไอดิน
จังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานฟาร์ม: PGS Organic

กะปิจากฟาร์มของอุ่นไอดิน เป็นกะปิออร์แกนิคเพราะทําจากกุ้งเคยที่แลี้ยงตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ กิปิอุ่นไอดิยจะไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ รสชาติกลมกล่อม หอมหวานชวนชิม