ขมิ้น Turmeric

100.0 kg
21.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F006
จังหวัด : ระยอง
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

ขมิ้นของเรามาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐาน Organic Thailand