ขิงอ่อน Ginger Young

0.2 kg
45.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F006
จังหวัด : ระยอง
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

ขิงอ่อนของเรามาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐาน Organic Thailand