ขิงแก่ Ginger Old

0.2 kg
65.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F006
จังหวัด : ระยอง
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

ขิงแก่ของเรามาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐาน Organic Thailand