ข่าแก่ Galangal

200.0 kg
50.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F006
จังหวัด : ระยอง
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

ข่าแก่ของเรามาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐาน Organic Thailand