ข้าวเหนียวเขี้ยวงู Sticky Rice

1.0 kg
120.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F003
จังหวัด : ยโสธร
มาตรฐานฟาร์ม: IFOAM Organic

ข้าวเหนียวออร์แกนิคมาจากฟาร์มพันธมิตรของเราที่จังหวัดยโสธร เป็นข้าวเหนียวคุณภาพสูง หุงแล้วหอมสุดๆ มีความนุ่มเหนียวของข้าวใหม่ ได้ทานแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างของข้าวออร์แกนิค  ข้าวเหนียวนี้มาจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี มาตรฐานรับรอง IFOAM Organic ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยนานาชาติ