ซี่โครงหมู G-Pork

0.00 ฿

ฟาร์ม : G-Pork ฟาร์มหมูดอนแร่ 
จังหวัด : ราชบุรี

ซี่โครงหมู G-Pork จากฟาร์มหมูดอนแร่ เป็นฟาร์มรูปแบบเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการเลี้ยงหมูในสภาพแวดล้อมที่ไกล้เคียงธรรมชาติ เลี้ยงหมูในคอกที่มีพื้นเป็นดิน และขี้เลื่อย (ไม่ใช่พื้นคอนกรีต) หมูจะรู้จักขุดหลุมกลบดูแลสิ่งสกปรก ทําให้ไม่มีกลิ่น ไม่มีแมลงวัน และไม่มีสิ่งเน่าเสีย ช่วยให้หมูหลุมมีสุขภาพและสุขลักษณ์อนามัยที่ดี ไม่เป็นโรค เพราะฉะนั้นหมูหลุมนั้นจะไม่ต้องฉีดยาแบบหมูอุตสหกรรมทั่วไป หมูหลุม G-Pork ไม่มีการใช้ยา ไม่ใช้ยาฮอร์โมน (Hormone) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ไม่ใช้วัคซีน มั่นใจได้ว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพของคุณ และสุขภาพของหมูหลุม