ตะไคร้ Lemongrass

0.15 kg
18.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F001
จังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

ตะไคร้นี้มาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐานรับรอง Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรประเทศไทย