ต้นหอม Spring Onion

0.07 kg
27.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F001
จังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

ต้นหอมนี้มาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐานรับรอง Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรประเทศไทย