ต้นอ่อนทานตะวัน Sunflower Sprout

0.25 kg
100.00 ฿

ฟาร์ม : กินดี อร่อยไร้สาร
จังหวัด : นครราชศรีมา

ต้นอ่อนกระเจี้ยบหวานกรอบ มีกลิ่นหอม นํามาทานเป็นผักสลัดอร่อยมาก ต้นอ่อนกระเจี้ยบสามารถเพาะได้เองง่ายๆ ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลย ใช้เพียงนํ้าสะอาดกับเมล็ดพันธ์ุเพาะในภาชนะ ในไม่กี่วันก็จะได้ต้นอ่อนกระเจี้ยบสดๆที่รับประทานได้เลย