นํ้าตาลทราย วังขนาย

1.0 kg
26.00 ฿

ฟาร์ม : วังขนาย
มาตรฐานฟาร์ม: USDA, EU, JAS Organic

การปลูกอ้อยออร์แกนิคของ กลุ่มวังขนาย เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2549 โดยส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อย จนสามารถผลิตเป็นน้ำตาลออร์แกนิคจำหน่ายเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย เมื่อปี 2553

เป็นการปลูกโดยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ และจะต้องเป็นพื้นที่ ที่หยุดการใช้สารเคมีมาแล้วอย่างน้อย 36 เดือน หรือ 3 ปีขึ้นไป และมีการบันทึกประวัติพื้นที่การปลูกเพื่อสามารถตรวจสอบ ประวัติของแปลงได้โดยให้ความสำคัญในเรื่อง