นํ้าตาลปี้บ Palm Suger

0.5 kg
250.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F004
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตาลปี๊บนั้นก็คือที่น้ำตาลมะพร้าว โดยทั่วไปต้นมะพร้าวในสวนนั้นจะมีหญ้าและศัตตรูพืชจํานวนมากซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต นํ้าตาลปี้บของเรานั้นมาจากของกลุ่มชาวบ้านทับสะแก เก็บจากสวนมะพร้าวติดทะเล ไม่ใช่สารเคมีในการดูแล และไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดสัตรูพืช โดยชาวบ้านจะใช้วิธีลากรถไถเพื่อกําจัดหญ้าแทน