นํ้าปลา ออร์แกนิค ตราปลาทิพย์

0.5 kg
220.00 ฿

We have run out of stock for this item.

จังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานฟาร์ม: PGS Organic

นํ้าปลา ตราปลาทิพย์ นั้นเป็นนํ้าปลาคุณภาพที่ผลิดด้วยกรรมวิธีเกษตรอินทรีย์ ที่ฟาร์มแห่งนี้จะเลี้ยงปลานํ้าจืดตามมาตรฐานของ PGS Organic  นํ้าปลาออร์แกนิคของปลาทิพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากห้องแล็บหน่วยงานของกระทรวงเกษตรว่าได้ว่าปลอดสารเคมีและโลหะหนัก มั่นใจได้ว่านํ้าปลาออร์แกนิคทานแล้วดีต่อสุขภาพ