น้ำปลาร้าปรุงสุก สุนทรี Pickled Fish Sauce

0.35 kg
50.00 ฿

มั่นใจได้ว่าปลาร้าตราสุนทรีนั้นปลอดภัยดีต่อสุขภาพ เพราะไม่มีการใช้วัตถุกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรส และได้รับมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

ปลาร้าตราสุนทรีนั้นเป็นผลิตภันฑ์จาก วิสาหกิจชุมชนนํ้าปลาร้าปรุงสุกสุนทรี ซึ่งเป็นปลาร้า ที่ใช้ปลาสร้อยจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีการไหลเวียนทั้งปีซึ่งจะทําให้ปลาและนํ้าสะอาด มีสองแหล่งในในจังหวัดกาฬสินธุ์ และอุบลราชธนี