ฟาร์ม : วิสาหกิจชุมชน ประมงพื้นบ้าน
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

วิสาหกิจชุมชนพื้นบ้าน เป็นการทําประมงวิถีพื้นบ้าน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน แถมเป็นการสนับสนุนชาวบ้านในชุมชนให้แข็งแกร่ง ในการทําประมงพื้นบ้านนั้นปลาจะหากินอาหารตามธรรมชาติ ไม่ใช้ยา ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ฟอร์มาลีน 

ปูแป้นนี้มาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน ประมงพื้นบ้าน จากแม่นํ้าบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา