ผักชีฝรั่ง Parsley

0.07 kg
23.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F001
จังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

ผักชีฝรั่งของเรามาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐานรับรอง Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรประเทศไทย