พริกแดงจินดาแห้ง Dried Chinda Chilli

0.05 kg
32.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F007
จังหวัด : อุบลราชธานี 
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

สินค้าแปรปรูปจากผลผลิตพริกอินทรีย์ ตากแห้งด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ ในโรงเรือนปิดที่สะอาด