มะขามเปียก Tamarind

0.18 kg
89.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F003
จังหวัด : ยโสธร
มาตรฐานฟาร์ม: IFOAM Organic

มะขามเปียกนี้มาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐานรับรอง IFOAM ซึ่งเป็นการรับรองระดับโลกที่นานาชาติยอมรับ