มะนาว Lime

84.00 ฿
Size: 6 ลูก/แพค

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F001
จังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

มะนาวนี้มาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี ได้มาตรฐานรับรอง Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรประเทศไทย