มะละกอ ส้มตํา แขกดํา Papaya

1.0 kg
87.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F002
จังหวัด : นครราชสีมา
มาตรฐานฟาร์ม: PGS Organic

รู้หรือไม่ว่ามะละกอเป็นพืชที่ปลูกแบบเกษตรอินทรย์ได้ยากมาก เพราะถ้าปลูกเป็นแปลงใหญ่จะพบเจอศัตรูพืชเยอะมาก เพราะฉะนั้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเขาก็จะปลูกมะละกอแบบหัวไร่ปลายนา ปลูกเฉพาะแปลงเล็กๆ เพื่อแก้ไขปัญหาศัตรูพืช

มะละกอพันธ์แขกดํามีเนื้อกรอบและรสชาติหวาน สามารถรับประทานได้ทั้งสุกและดิบ ปลูกแบบหัวไร่ปลายนาจากจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรย์ จาก PGS Organic ที่จังหวัดนครราชสีมา