มะเขือพวง

0.2 kg
50.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F001
จังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

มะเขือพวงเป็นพืชผลผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมมากในไทย มักใช้ในอาหารเช่นแกง และนํ้าพริกต่างๆ มะเขือพวงมีประโยชน์สรรพคุณมากมาย เป็นต้นเช่นช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี ช่วยให้เจริญอาหาร และช่วยระบบการย่อยอาหาร

มะเขือพวงนี้มาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีการรับรองเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี มาตรฐานรับรอง Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรประเทศไทย