มัลเบอร์รี่ Mulberry

0.2 kg
112.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F002
จังหวัด : นครราชสีมา
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

มัลเบอร์รี่ (ลูกหม่อน ) นี้มาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีการรับรองเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี มาตรฐานรับรอง PGS Organic