เบเบี้แครอท Baby Carrot

0.2 kg
100.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F002
จังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

เบเบี้แครอทหวานๆ กรอบๆ ของเรามาจากฟาร์มพันธมิตร ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีการรับรองเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี มาตรฐานรับรอง Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรประเทศไทย

หมายเหตุ :
ใบแครอท - นำมาทำไข่เขียวใบแครอท อร่อยมาก ต้องลอง