ผักสลัด เรดโอ้ค Red Oak lettuce

0.2 kg
60.00 ฿
Size: 200 g

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F001
จังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

ผักสลัดของเรามาจากฟาร์มพันธมิตรซึ่งเป็นฟาร์มที่มีการรับรองเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมี มาตรฐานรับรอง Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรประเทศไทย

ข้อมูลสินค้า :

ผักปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เราคัดมา ผักกรอบ หวาน แลเก็บได้นานกว่าผักที่เลี้ยงด้วยเคมี อาจมีขนาดเล็กกว่าผักที่ใช้เคมีปลูก หรืออาจมีร่องรอยการแมลงอยู่บ้าง แต่ไม่มีผลกับคุณค่าทางโภชนาการ