เห็ดนางฟ้า

0.00 ฿

 

ฟาร์ม : DD Organic
จังหวัด : ศรีสะเกด
มาตรฐานฟาร์ม: Organic Thailand

ผลิตโดยวิธีธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมี มีคุณภาพได้รับมาตรฐานเกษตรอิทรีย์