แป้งมัน ออร์แกนิค

0.00 ฿

ฟาร์ม : อุบลซันฟลาวเวอร์
จังหวัด : อุบลราชธานี
มาตรฐานฟาร์ม: USDA Organic / EU / JAS

แป้งมันออร์แกนิค ทําจากมันมันสําปะหลัง มั่นใจได้ว่าปลอดภัยดีต่อสุขภาพไม่มีการใช้สารเคมีแน่นอน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สูงสุดระดับโลกทั้ง USDA ของสหรัฐ EU ของยุโรป และ JAS ของญี่ปุ่น