แป้งสาลี

0.00 ฿

ฟาร์ม : ฟาร์มพันธมิตร F008
จังหวัด : เชียงใหม่

แป้งสาลีของเรานั้นมาจากฟาร์มพันธมิตรที่เชียงใหม่ เป็นการปลูกข้าวในพื้นที่ของโครงการหลวงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ได้ก่อตั้งและสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความมั่นคงทางอาหาร  และใช้กรรมวิธีเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมี ซึ่งชาวบ้านจะปลูกข้าวสาลีในช่วงที่พักจากการทำนาข้าว เพื่อเป็นรายได้เสริม ข้าวสาลีนี้นํามาแปรรูปจึงได้เป็น แป้งสาลี ออร์แกนิค